Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

anky
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadusz dusz

July 06 2015

anky
Zaczęliśmy razem nową porę roku.
— Lato.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viadusz dusz
Sponsored post
feedback2020-admin

June 16 2015

1298 7ca8
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viabederektorem bederektorem
anky
5820 4441 500
when he touches me
anky
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viabederektorem bederektorem

June 09 2015

anky
Tak czy inaczej nigdy już o Tobie nie zapomnę
To jest niekończąca się opowieść o Tobie i o mnie
— Jan Borysewicz
Reposted fromartfucksme artfucksme viabreakaway breakaway

June 05 2015

anky
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze

June 02 2015

anky
0096 1e0f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
anky
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viaucieknijmi ucieknijmi

May 30 2015

anky
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat.
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viadusz dusz

May 29 2015

8429 e6f1 500
anky
Życie rozłoży Cię na łopatki, jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— lovinne

May 25 2015

anky
Play fullscreen
za każdym razem: COŚ TY ZROBIŁ?!

May 24 2015

anky
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viagdybam gdybam
anky
na ostatniej prostej zabrakło tylko Ciebie
— domowe melodie
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdybam gdybam

May 20 2015

anky
9568 dfb8 500
Reposted fromczinok czinok viadusz dusz
anky

May 18 2015

anky
Nie tęskni się za tym, co się zdarzyło. Wbrew pozorom to, co boli nas najbardziej, to nie momenty minione, nie te kilka chwil, które wspominać będziemy już zawsze. Nie. Boli nas tylko to, że nigdy się nie powtórzą. Że nigdy nie nastąpią kolejne. Tęsknimy więc za przyszłością. 
Reposted fromheyjude heyjude viadusz dusz

May 07 2015

anky
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viabederektorem bederektorem

May 06 2015

anky
Chcę Ci podziękować za to, że dałeś mi najlepsze dni mojego życia.
— Dido - Thank you
Reposted fromkonwalia konwalia viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...